Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- κατ’ άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) –

 

Είναι σημαντικό να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα ενημέρωση, που αφορά τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, Διόφαντος, Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που εκουσίως μας χορηγείτε, στα πλαίσια της εγγραφής σας ως χρήστης ή επιχείρηση στo Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων  που αποτελεί μέρος του προγράμματος Creative @ Hubs Interreg Greece-Italy, συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον Οργανισμό μας, κατά τα παρακάτω:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και τα επεξεργάζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, «Διόφαντος» και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΙΤΥΕ Διόφαντος», με ΑΦΜ: 090060693, η οποία εδρεύει στο Κτήριο Δ. Μαρίτσας, Ν. Καζαντζάκη, Παν/πολη Πατρών, Ρίο, Τ.Κ: 26504, e-mail info.cti@cti.gr, τηλ 2610960300.
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε προς τον Οργανισμό μας στο τηλ.: 2103350709, είτε στο e-mail : dpo@cti.gr
  3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για την εγγραφή χρήστη στo Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων μέσω της φόρμας εγγραφής. Η διαδικασία εγγραφής είναι απαραίτητη ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα χρήσης του συνόλου των λειτουργιών που παρέχονται από το Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων και το εργαλείο Web0 Service που αποτελεί μέρος του Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων.
  4. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Με την αποστολή της περιέχουσας τα προσωπικά δεδομένα φόρμας εγγραφής σας προς τον Οργανισμό μας, αυτό διατηρεί τα στοιχεία σας για χρονικό διάστημα 5 ετών για την πρόσβαση στις λειτουργίες του Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων.
  5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:Τα δικαιώματα σας, που μπορείτε να υποβάλετε στο ΙΤΥΕ στο e-mail : dpo@cti.gr ή στους κατά περίπτωση αποδέκτες, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι τα εξής: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβασηδιόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας, δ) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Πέραν των προσωπικών δεδομένων που χορηγούνται εκουσίως κατά την εγγραφή σας στο Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων, η διεύθυνση IP της συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση ο χρήστης στο Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων χρησιμοποιείται, χωρίς να διατηρείται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου μας, για την ορθή λειτουργία μέρους των δυνατοτήτων του ιστοτόπου.

Προσοχή: Η δυνατότητα της ενάσκησης εκ μέρους σας του εκάστοτε ως άνω δικαιώματος σας υπόκειται στις προϋποθέσεις και στους περιορισμούς του σχετικού Κανονισμού.

Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr