ΔΡΩ Κίνηση Πολιτών

Agrinio, Greece

Contact


Η ΔΡΩ είναι μια κίνηση απλών πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας που, με τις μικρές της δυνάμεις, παλεύει να κάνει ορατό το πολιτιστικό στίγμα της Αιτωλοακαρνανίας στους κατοίκους της και να το προβάλει πέρα από τα όρια του νομού.

Είναι μια «από τα κάτω» τοπική πρωτοβουλία που επιδιώκει την ανάδειξη και την τεκμηρίωση υλικών και άυλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και συμμετέχει στις διαδικασίες διαχείρισης και ανάδειξης του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος, προσπαθώντας να εναρμονίσει τη δράση της με τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές, για την κοινωνικοποίηση του πολιτιστικού αγαθού και την ένταξή του στο «κάδρο» του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας.

Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει έμπρακτα και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε τεκμηριωμένη αναπτυξιακή πρόταση βασισμένη στο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο του νομού.


There are no products available



Business Name ΔΡΩ Κίνηση Πολιτών
Address Agrinio, Greece
Phone Number 6942521841
E-mail mouseio@drw.gr
Website https://drw.gr

There are no comments yet.

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

Location View in fullscreen