ΚΡΑΜΑ

Patras, Greece

Contact


O Χώρος Τεχνών Χρόνου ΚΡΑΜΑ, αποτελεί μια πρόταση μουσικών και

καλλιτεχνών της πόλης της Πάτρας για την δημιουργία ενός χώρου που

εξασφαλίζει όλες τις συνθήκες που επιτρέπουν την πολύπλευρη ανάπτυξη και

δημιουργία πολιτιστικού και καλλιτεχνικού έργου.

Παρέχονται όλες οι κτηριακές υποδομές που επιτρέπουν στους δημιουργούς να

παράξουν και να πράξουν με τους πιο σύγχρονους όρους. Τεχνολογία, χρήση

εξειδικευμένου λογισμικού, επιστημονική βάση, στήριξη εργαζομένων, προώθηση

του παραγόμενου έργου, πρόσβαση σε αυτό από τον κόσμο και το κοινό της

πόλης.

There are no products availableBusiness Name ΚΡΑΜΑ
Address Ευμήλου 6, Πάτρα, Patras, Greece
Phone Number 2611812191
E-mail contact@krama.gr
Website https://www.krama.gr/

There are no comments yet.

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

ΚΡΑΜΑ

Patras, GR

0 products


Location View in fullscreen