Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος "Το Αιτωλικό"

ΑΙΤΩΛΙΚΟ, Greece

Contact


Ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος "Το Αιτωλικό" ιδρύθηκε το 1982. Από τότε συνεχίζει ανελλιπώς τη δράση του, προσφέροντας στον Πολιτισμό του τόπου μας τα μέγιστα που θα μπορούσε να προσφέρει ένας Σύλλογος αυτής της μορφής. 

There are no products availableBusiness Name Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος "Το Αιτωλικό"
Address Σωτηροπούλου 2, ΑΙΤΩΛΙΚΟ, Greece
Phone Number 2632022422
E-mail pmsetoliko@gmail.com
Website https://pmsaitoliko.weebly.com/

There are no comments yet.

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

Location View in fullscreen