Culture and Prosperity s.c.e.

Κρέστενα, Greece

Contact


Η Culture and Prosperity s.c.e. (Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.) είναι μια Κοινωνική Επιχείρηση η οποία συστάθηκε από μια ομάδα ανθρώπων το Δεκέμβριο του 2013 με έδρα την Κρέστενα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας οι οποίοι οραματίστηκαν έναν συνεταιρισμό ο οποίος θα έχει την δυναμική να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει την εθνική και διεθνή εμπειρία έτσι ώστε να αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης προς οφέλους του Κοινωνικού Συνόλου. 

Οι αξίες μας βασίζονται στην καθημερινή προσπάθεια, για τη θεμελίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και τη διατήρηση των ισορροπιών, εφαρμόζοντας και τηρώντας το δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή: ένα μέλος - μια ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους. 

Αξιολογούμαστε συνεχώς υπό ένα αυστηρό σύστημα κριτηρίων που έχουμε θέσει και συναποδεχθεί όλα τα μέλη, βάση των επαγγελματικών ιδιοτήτων μας, ως προς την αποτελεσματικότητα των επί μέρους δράσεών μας. Επιπλέον επιδιώκουμε τη μεταξύ μας αλληλοϋποστήριξη τόσο ηθικά όσο και επαγγελματικά για την επίτευξη των αναγκών της συλλογικότητας.


Διαχείριση Δομών - Στρατηγική διακυβέρνησης.

 

Η στρατηγική διακυβέρνησης των δομών και των υπολοίπων δράσεων που διαχειρίζεται, λειτουργεί και υλοποιεί η Culture and Prosperity sce επικεντρώνεται στις Αρχές της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Δημιουργικής Βιομηχανίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έτσι ώστε μέσα από πρωτοβουλίες να προκύψουν, στο σύνολο τους, ποιοτικά και κοινωνικά αποτελέσματα.


Οι εξειδικευμένες ειδικότητες και δεξιότητες των μελών διαφέρουν μεταξύ τους και ως εκ τούτου καταφέρνουν να απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς όπως: στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και της γεωργίας. Επιπλέον αποτελούν τον βασικό πυλώνα στήριξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων, βοηθούν στην ενίσχυση, στην επέκταση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Culture and Prosperity s.c.e. στην τοπική κοινωνία, να συμμετάσχει σε Δίκτυα και Αναπτυξιακές Συμπράξεις, σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου Τομέα. 

Το 2019 μεταξύ άλλων συμμετοχών σε Συμπράξεις και Δίκτυα, ο φορέας ανέλαβε τις διαδικασίες σχεδιασμού και σύστασης και συμμετοχής ως Συντονιστής Εταίρος της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» η οποία απαρτίζεται από 14 φορείς του ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.


Μέσα από ένα γενικό πλαίσιο δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών στους τομείς της Εκπαίδευσης (διαθέτουμε πλατφόρμες στα πλαίσια των αναγκών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης), του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού και του Αγροδιατροφικού Τομέα ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει διαμορφώσει ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο περιλαμβάνει, διαχείριση και λειτουργία υποδομών, κινητικότητα με συμμετοχές σε Συμπράξεις και Δίκτυα, συμμετοχή με υποβολές προτάσεων και σχεδίων δράσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Διοργανώσεις Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην έδρα του Φορέα λειτουργούν το Μουσικό Εργαστήρι στα πλαίσια ενίσχυσης της Μουσικής Παιδιάς και το Central Knowledge Transfer (HUB) στα πλαίσια λειτουργίας ενός κόμβου για την μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας. Στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής που ακολουθούν τα μέλη της Culture and Prosperity s.c.e. το καλοκαίρι του 2022 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το 1ου υποκατάστημα στο Μεσαίο Καρλόβασι της Σάμου και η δημιουργία μιας καινοτόμου υπηρεσίας – δράσης με ονομασία Plaster Casting Workshop. 

Από το 2018 η Culture and Prosperity s.c.e. έχει αναλάβει την διοργάνωση European Music Day εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Στόχος της Culture and Prosperity s.c.e. είναι η σύνδεση του χθες με το σήμερα, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η ανάδειξη των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και των συλλόγων που προέρχονται από τον Πολιτιστικό, Καλλιτεχνικό και Δημιουργικό τομέα στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής καθώς και των σημείων που πραγματοποιείται.
Business Name Culture and Prosperity s.c.e.
Address Τέρμα Ξενοφώντος, Κρέστενα, Greece
Phone Number 6977992398
E-mail koinseppe@gmail.com
Website https://cultureprosperity.eu

There are no comments yet.

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

Culture and Prosperity s.c.e.

Κρέστενα, GR

5 products


Location View in fullscreen